Craftcom > Windows > World Community Grid
Verze pro tisk
Projekt na podporu lidského Genomu (Human Proteome Folding Project)

www.craftcom.net


Pokračování

02.12.2004
Tisková zpráva IBM: Zapojte svůj počítač do nové formy dárcovství

Charitativní projekt World Community Grid vyzývá veřejnost k poskytnutí nevyužitého výpočetního času počítačů pro řešení globálních problémů jako jsou AIDS či rakovina.

Podle některých odhadů se po celém světě používá více než 650 miliónů počítačů a každý občas běží naprázdno nebo nevyužívá plně svůj výpočetní výkon. Výpočetní sítě sdružené do tzv. gridů jsou rychle se rozvíjející technologií, která umožňuje propojit výkon tisíců nebo miliónů jednotlivých počítačů do obřího virtuálního systému s ohromnou výpočetní kapacitou přesahující možnosti největších superpočítačů světa.

IBM společně s představiteli předních světových vědeckých, vzdělávacích a filantropických organizací se rozhodlo využít této nevyužité výpočetní kapacity a spustilo projekt World Community Grid. Jedná se o globální humanitární úsilí, které stojí na zapojení výpočetního výkonu soukromých a firemních počítačů do řešení nejzávažnějších zdravotních a společenských problémů.

World Community Grid bude v rámci celosvětově propojené sítě počítačů využívat ohromný nevyužitý výpočetní výkon při výzkumu genetických kódů, jež jsou základem chorob jako AIDS a HIV, Alzheimerovy choroby a rakoviny, při snaze o kvalitnější předpovídání přírodních katastrof a při studiích zaměřených na ochranu dodávek potravin a vody po celém světě. Nevyužitý čas svého počítače může projektu World Community Grid poskytnout každý, kdo si z webu www.worldcommunitygrid.org stáhne bezplatný software a zaregistruje se.

„World Community Grid představuje nový model filantropického dárcovství,“ řekla Linda Sanford, senior viceprezidentka IBM, Enterprise On Demand Transformation, a předsedkyně dozorčí rady projektu World Community Grid. „IBM se podílí na projektu World Community Grid, protože jsme odhodláni přinášet nejlepší technologie na pomoc při řešení kritických společenských a zdravotních problémů. Projekt World Community Grid dokazuje, že vlády, firmy i společnost jako celek může mít z inovací přímý užitek, jsme-li ochotni hledat nové způsoby rozvoje inovací a vědy.“

První projekt světového veřejného gridu, Human Proteome Folding Project (Projekt složení lidského proteomu), sponzoruje mezinárodně uznávaný neziskový Institut pro systémovou biologii (Institute for Systems Biology), který se zabývá studiem a aplikací systémové biologie. Cílem tohoto projektu má být určení bílkovin, které tvoří lidský proteom, což má pomoci lépe pochopit příčiny a potenciální léky například proti malárii a tuberkulóze.

Další projekty budou vybírány nově vytvořenou dozorčí radou světového gridu, jež bude posuzovat návrhy od předních výzkumných, veřejných a neziskových organizací, které projeví zájem realizovat humanitární výzkum s využitím technologie výpočetní sítě. Rada by měla dohlížet na pět až šest projektů ročně. World Community Grid umožní výzkumníkům po celém světě shromažďovat a analyzovat nepředstavitelné objemy dat při řešení důležitých globálních problémů. Využití technologie výpočetní sítě umožní vědcům překonat technologická omezení, jež jim v minulosti bránila vyřešit některé složité otázky týkající se klinického výzkumu.

Členy dozorčí rady projektu World Community Grid jsou zástupci nejprestižnějších vědeckých, výzkumných a charitativních organizací na světě včetně národních zdravotnických institucí, nadací Doris Duke Charitable Foundation a Markle Foundation, Kliniky Mayo, Oxfordské univerzity, Světové zdravotnické organizace a Rozvojového programu OSN.

IBM pro vybudování infrastruktury světového veřejného gridu darovalo hardware, software, technické služby a odborné poradenství, poskytuje také hosting, údržbu a podporu.

Kromě IBM je do projektu zapojena firma United Devices, lídr v oblasti řešení gridu, jež plánuje sdružit nevyužitý výkon zúčastněných počítačů do existující celosvětové výpočetní sítě. Společnosti IBM a United Devices v minulosti spolupracovaly na projektu Smallpox Research Grid (Grid pro výzkum neštovic). Jednalo se o výpočetní síť více než dvou miliónů dobrovolníků z 226 zemí, jejímž cílem bylo urychlit analýzu zhruba 35 miliónů molekul léků, které byly kandidáty na prostředek proti neštovicím. Její výsledky byly koncem minulého roku předány k dalšímu studiu americkému Ministerstvu obrany.

Světový veřejný grid je tvořen výpočetním časem, který darují tisíce zaměstnanců IBM a uživatelů počítačů z celého světa. Projekt World Community Grid stojí na technologii IBM včetně systémů IBM eServer p630 a x345 a úložného serveru IBM Shark Enterprise Storage Server s databází IBM DB2 a operačními systémy AIX a Linux. Databáze IBM DB2, která spravuje data od miliónů spolupracujících počítačů, zvládne vyřídit milióny dotazů SQL za den.Popis zprovoznění :

- stáhněte si agenta (1,5 MB)
- kliknutím na stažený program spusťte instalaci
- program vás vyzve k registraci, zvolte si jméno a heslo
- agent se usídlí v system tray (pravý dolní roh obrazovky)
- kliknutím na ikonu agenta se dostanete k rozhraní programu, kde se můžete podívat na různé informace
- pravým klikem na ikonu lze program ukončit
- na to kolik jste provedli výpočtů (vaše skóre, počet hodin výpočtů) se můžete podívat přes odkaz View your score ( spustit rozhraní programu, ikona main (domeček).


Popis funkce :

- agent si stáhne úkol
- provádí se výpočet (ten trvá i několik hodin)
- výpočet lze kdykoli přerušit (ovšem korektně! ne přes Ctrl+Alt+Del apod.)
- program si průběžně ukládá svoje výsledky a po přerušení práce na ně naváže
- po vypočtení úkolu se výsledky odesílají zpět a celý proces se opakuje
- výpočet nijak nezatěžuje linku, data se odesílají do internetu při stahování úkolu a odesílání výsledků což je zanedbatelné (jako lehký download).

Rovněž je zde možnost pro soutěživé počítání v týmech a ovlivňovat tak skóre celého týmu!

Pokud chcete, můžete se připojit k nám do cz týmu, který sdružuje lidi z českých boardů mající příznačný název -=board´s members for humanity=- s ještě výstižnějším heslem "We take whatever we want, we give anything we can!".

Craft


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 108.212 ms