Craftcom > Windows > Windows XP > Úpravy > Animace na ploše
Verze pro tisk
Animace na pracovní ploše


Co budeme potřebovat: grafický program (postačí Malování), program pro vytvoření animace (např. Microsoft Gif Animator).

Obrázky ve Windows jsou různého typu (bmp, jpg, png, gif a další). Právě formát GIF umožňuje vytvořit jednoduchou animaci tím, že do jednoho souboru .gif vložíme několik různých obrázků (opět ve formátu .gif), které se potom jednotlivě po sobě zobrazují. Animace může být buď "jednorázová" - pak se provede při načtení obrázku, nebo "stálá" - pak se opakuje pořád dokola.

Pro účely tohoto návodu bude pracovní složkou D:\Projekty\Animace\

Jednoduchý příklad

Vytvoření animace si ukážeme na velmi jednoduchém příkladu, kdy v pravém horním rohu bude nápis "Win XP", který bude měnit barvu z černé na sytě zelenou. V Malování (nebo jiném grafickém editoru) si vytvoříme prázdný obrázek o rozměrech pracovní plochy (640x480, 800x600, 1024x768, atd.). Kvůli náhledům jsem zvolil nejmenší rozlišení, tj. 640x480.


Varianta A).


Vložíme příslušný text černou barvou (v našem případě tedy "Win XP") a umístíme ho do požadované polohy (např. pravý horní okraj). Obrázek uložíme do pracovní složky pod názvem WinXP01.gif(při ukládání zvolíme formát .gif).

Nyní přebarvíme první písmeno (tedy "W") např. na sytě zelenou barvu a uložíme obrázek pod novým názvem, WinXP02.gif.

Tento krok opakujeme tak dlouho, až máme všechna písmena přebarvena. Nyní máme připraveny soubory WinXP01.gifWinXP06.gif, ze kterých složíme výslednou animaci.

Spustíme program na vytvření animace a vložíme postupně všechny obrázky (v příkladu je použit GIF Animator)

Na záložce Animation nastavíme opakující se animaci (zatrhneme Looping a Repeat Forever).

Pro každý obrázek jednotlivě nastavíme na záložce Image dobu (v setinách sekundy), po jakou bude zobrazen, položka Duration (1/100). Nezapoměňte ji nastavit opravdu pro každý obrázek!

Poslední možností je definovat tzv. transparentní barvu. Formát .gif umožňuje jednu z barev v obrázku prohlásit za transparentní; taková barva se pak nevykresluje a je místo ní zobrazeno "pozadí" - to se hodí zejména v případě použití animace na webové stránce s pozadím libovolné barvy. Pokud chceme tuto možnost použít, nastavíme (pro každý obrázek) hodnotu Transparency na barvu v našem obrázku, kterou není nic vykresleno (v našem případě bílá).

Celý projekt uložíme např pod názvem WinXP_A.gif.
Tento obrázek si zobrazíme např. v prohlížeči obrázků nebo v Internet Exploreru.

Pokud nejste spokojeni s "rychlostí" změny jednotlivých obrázků, uptravte si hodnotu Duration (1/100).


Varianta B).

Použijeme stejné obrázky WinXP01.gifWinXP06.gif, ale animaci poskládáme v pořadí 0106 a pak zase od 05 až do 02 (01 už ne, animace se bude opakovat od začátku a tím je obrázek 01).

Výsledek uložíme např. pod názvem WinXP_B.gif.Umístění animace na pracovní plochu


Výsledaná animace se dá použít na pracovní ploše stejným způsobem jako "klasický obrázek" s tím, že v tomto případě se bude animovat. Klepneme pravým tlačítkem na pracovní ploše a zvolíme příkaz Vlastnosti. Na záložce Plocha klepneme na tlačítko Procházet a určíme cestu k našemu souboru (např. WinXP_B.gif)


Hodně tvůrčích nápadů přeje Pavel :-)


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 100.673 ms