Craftcom > Windows > Windows XP > Úpravy > nLite > Průvodce
Verze pro tisk
nLite


Program nLite slouží k úpravě instalačního CD Windows XP. Umí integrovat Service Pack (SP1 i SP2), bezpečnostní záplaty (hotfix), vlastní ovladače HW (grafická karta, ...) a odstranit součásti Windows XP z instalačního CD (úspora místa na instalačním CD i na disku po instalaci). Umí i bezobslužnou instalaci (vyplníme potřebné údaje v programu nLite a po spuštění instalace z našeho CD již není třeba nic vkládat; instalace se provede „sama“).

Po spuštění nLite máme na výběr jazykovou lokalizaci, k dispozici je i čeština.

V dalším okně máme několik voleb. Provedou se ty, které jsou označeny zeleně (v našem případě Odebrání součástí Windows, Bezobslužná instalace, Volby a Bootovatelná image ISO)

Vybereme umístění zdrojových souborů Windows XP (lze použít „původní“ Windows XP nebo se Servise Packem). Program nLite vyžaduje aby byly soubory na disku (nestačí mu instalační CD). Nejprve je tedy musíme umístit do nějaké složky (v našem příkladě F:\WinXP Custom\input).

Pro první seznámení s nLite můžeme provést „bezpečné odebrání“, kdy se z instalačního CD odstraní Podpora jazyků a Adresáře s dokumentací. Pokud se ale rozhodneme pro větší úpravy, máme možnost v rozevíracích seznamech. Odstraněny budou bílé položky (zelené zůstávají).

Ve Windows XP existuje mnoho závislostí; pokud nemáme dostatečnou zkušenost, může se stát že odstraníme komponenty nutné pro činnost některých zařízení (neodhadneme závislost). Tady nám nLite trochu vychází vstříc – v nabídce Compatibility máme možnost zatržením jednotlivých položek ponechat tyto funkce.

Další okno je jen informativní, nLite vypíše seznam souborů které ponechá na CD a které naopak odstraní (zde nejde o soubory dle volby uživatele, jedná se o „doladění“ programem nLite).

V případě že máme zájem provést bezobslužnou instalaci, pak na 5 záložkách vyplníme příslušné hodnoty (jestliže vyplníme všechny pak bude instalace úplně bezobslužná; v případě nevyplnění některých položek se nás samozřejmě instalátor zeptá v průběhu instalace).

Často se nám hodí vložit instalační klíč („sériové číslo“) do políčka CD Key ...

Dalším krokem jsou Volby, kde na třech záložkách ovlivníme jak chování instalátoru tak i některá nastavení Windows po instalaci (zejména na záložce Tweaky).

Celý proces zpracování je relativně pomalý, v okně vidíme průběh jednotlivých kroků.

Nejpomalejší krok je závěrečná komprimace souborů do archivu.

Po dokončení úprav dostaneme informaci o velikost CD a o redukovaném místě.

Program nLite umí vytvořit ISO obraz instalačního CD, které jsme si právě vytvořili (klepneme na tlačítko Vytvořit ISO).

Po uložení obrazu našeho CD jsme s programem nLite u konce našeho snažení.

Program nLite ukládá poslední relaci do svého instalačního adresáře; tu pak můžeme použít v případě dalších CD ...

Pavel Kříž


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 105.347 ms