Craftcom > Windows > Windows XP > Úpravy > Pomoc při kolapsu > Stav nouze
Verze pro tisk
Zdroj: Internet

Při startování počítače v nouzovém režimu se používají ty nejjednodušší ovladače, aby se pokud možno dalo předejít možným problémům, a hlavně aby bylo možné získat přístup k možnostem pro nastavení Windows. Režim Stavu nouze shledáte užitečným v situaci, kdy se vám Windows po instalaci nějakého ovladače odmítnou spustit a namísto toho se objeví modrá obrazovka. Instalace ovladače přitom vůbec nemusí být prováděna přímo vámi mnoho aplikací instaluje ovladače prakticky nepostřehnutelně, patří mezi ně kupříkladu monitorovací programy pro sledování teploty senzorů umístěných na vaší základní desce. Zkuste před spuštěním stavu nouze nejprve počítač několikrát spustit v normálním režimu. Pokud se to podaří, můžete chybně napsaný ovladač odinstalovat daleko snáze než ve stavu nouze. Asi tím nejpoužívanějším místem při práci ve stavu nouze zřejmě bude Správce zařízení. Zde máte možnost nahradit špatně fungující ovladač jeho funkční verzí, anebo také možnost nejdříve problémový hardware zakázat. Smazání špatně fungujícího ovladače nemá v tomto případě žádný smysl, neboť jej Windows při dalším spuštění počítače znovu prostřednictvím plug&play znovu nainstalují. Modrá obrazovka vám sice zobrazí informace o ovladači, který chybu v operačním systému vyvolal, neukáže však všechny ostatní komponenty, jež s tímto ovladačem souvisejí. Proto je docela těžké určit přesně to zařízení, které problémy způsobuje. V tomto případě si spusťte Editor registru (jedná se o soubor regedit.exe) a v něm se přesuňte do klíče Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services. Dále stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + F, která vyvolá dialogové okno pro prohledávání registru, a poté jako řetězec pro vyhledávání zadejte jméno ovladače.
Ve Windows 9x/ME naleznete v registru jméno komponenty přesně v takovém tvaru, jak je uvádí Správce zařízení. Jakmile se vám podaří tuto shodu najít, víte stoprocentně, že právě toto zařízení musíte zakázat.
Ve Windows 2000/XP si všímejte pouze údaje pro hodnotu ImagePath; v opačném případě hledejte dále. Pro zakázání zařízení nastavte hodnotu typu DWORD s názvem Start, ležící ve stejném klíči, na údaj 4.
Upozornění: V žádném případě nesmíte zakázat žádný ovladač, potřebný pro spuštění operačního systému. Proto nikdy nezakazujte ovladače pro pevné disky IDE, Raid nebo SCSI, z nichž právě bootujete! Jestliže některý z těchto ovladačů způsobuje problémy, musíte nainstalovat ovladač jiný.


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 116.401 ms