Craftcom > Windows > Windows XP > Úpravy > Pomoc při kolapsu > Konzole pro zotavení
Verze pro tisk
Zdroj: Internet

Konzola pro zotavení má několik důležitých variant pro opravu MBR (Master Boot Record) a bootovacího sektoru pevných disků.
V případě poškození bootovacího sektoru nebo MBR vyzkoušejte nejprve příkaz fixboot a potom, když to nepomůže, příkaz fixmbr.
Ve Windows XP máte dokonce i možnost použít příkaz bootcfg, s nímž můžete opravit poškozený soubor boot.ini. Když zmíněný příkaz spustíte s parametrem /list, zobrazí se vám přehled všech operačních systémů, které soubor boot.ini spravuje. Parametr /scan prohledává všechny disky a hledá na nich všechny instalace Windows. Nakonec pak máte možnost přidat odkaz na všechny nalezené instalace Windows do souboru boot.ini. To uděláte pomocí parametru /rebuild. Příkaz listsvc vám zobrazí seznam všech nainstalovaných služeb včetně jejich označení, popisu a typu spouštění. Pokud jste si jisti, že některá ze služeb způsobuje vyvolání modré obrazovky, můžete ji v Konzole deaktivovat přes příkaz disable, např.: disable aic116x
Příkaz disable vám rovněž poskytuje informaci, který typ spouštění u ní byl nastaven, popř. s jakým ovladačem byla tato služba svázána. Poznamenejte si tento ovladač, protože při opětném spuštění služby budete tuto informaci potřebovat. Spuštění služby provedete prostřednictvím příkazu enable. Tak můžete v Konzoli pro zotavení třeba vrátit zpět vámi špatně provedená nastavení, například když ve Správci zařízení omylem zakážete ovladač nutný pro spuštění operačního systému. Příkaz enable očekává kromě jména ovladače též parametr definující typ spuštění (Service_Boot_Start, Service_System_Start, Service_Auto_Start či Service_Demand_Start). Ovladače pro IDE a SCSI musí mít bezpodmínečně nastaven parametr Service_Boot_Start, ovladač grafické karty zase volbu Service_System_Start. Pro kopírování souborů byste měli v Konzole pro zotavení ze všeho nejdříve odstranit všechna omezení pro soubory, a to příkazy:
set allowallpaths=true
set allowwildcards=true
Předpokládá se ovšem, že již z dřívějška máte v registru nastavenu hodnotu DWORD s názvem SetCommand v klíči Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole na údaj 1.

© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 106.349 ms