Autor nenese žánou odpovědnost za případné komplikace nebo škody způsobené používáním tohoto software.

Pluginy - přídavné moduly, lze pro svou potřebu bez souhlasu autora volně modifikovat, nelze je však bez souhlasu autora svévolně umístit na jiný web. Toto ujednání se nevztahuje na SW programy, pro které jsou pluginy (přídavné moduly) určeny. Na tyto SW programy se vztahuje licence autora software v jeho plném znění.

Craftcom Team

Souhlasím s licencí

Nesouhlasím s licencí

Zpět


© 2005 - 2011 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakázáno.
Stránky vyhovují standardům: HTML 4.01 · CSS 2 · RSS 2
Čas zpracování: 91.525 ms