pridať k obľúbeným | kontakt

   

» BARTPE RAM/HDD/USB

 
Bootovanie BartPE-XPE z USB Flash disku / RAM disku
autor : Craft   www.craftcom.net   (29.9.2005)

slovenský preklad : Marián Hikaník   ( www )


Česky          Slovensky

Verzia pre tlač

Určite mnohým z vás už zišlo na um nabootovať BartPE alebo ReatogoXPE z USB Flash disku. Táto myšlienka sa stáva zaujímavejšou najmä pri neustále sa znižujúcich cenách týchto diskov. Niektorí výrobcovia síce majú pre podporu svojich výrobkov na stránkach i vhodné programy (utility) na tvorbu boot flash disku, avšak zatiaľ jediný, ktorý by dokázal spoľahlivo pracovať s BartPE bol ponúkaný iba ako shareware produkt s príznačným názvom FlashBoot. Tento program má ale v Demo verzii značné obmedzenia.

Na svete je ale vďaka autorovi programu PEBuilder (Bart Lagerweij) free utilita Pe2usb.cmd, ktorá nám umožňuje takýto boot flash disk vytvoriť.

Princíp je obdobný ako v návodoch zaoberajúcich sa tvorbou BartPE RAM, viď rubrika BartPE RAM/HDD, tj. obraz BartPE sa najskôr z USB Flash disku načíta do RAM a spustí se odtiaľ, nie priamo zo samotného Flash disku, preto proces bootovania trvá o niečo dlhšie než z CD.
 

Čo budeme ďalej potrebovať :

 - USB Flash disk s kapacitou 256MB a viac.

 
- Program PEBuilder pre tvorbu BartPE (shell Nu2Menu) alebo ReatogoXPE (shell XPE). S novou verziou (reatogo-25-6a) používajúcou už voľby post-processingu momentálne neuspejeme, ale staršia verzia (reatogo-313-103a) funguje bez problémov.

 - Utilitu HP USB Disk Storage Format , potrebné naformátovanie je síce možné vyriešiť aj pomocou príkazového riadku, ale keďže chcem niektorým ušetriť ich drahocenné dáta, použime bezpečnejší prostriedok pre formátovanie USB flash disku v podobe spomínanej utility.
* Pred pár dňami som narazil na formátovaciu utilitu
USB Disk Storage Format, ktorá má však iba pár kB a dosiahneme s ňou rovnakého výsledku ako s uvedenou formátovacou utilitou od HP, viď náhľad.

 
- Poslednou nutnou položkou síce príliš nepoteším všetkých s pomalým pripojením, pretože je potreba stiahnuť 350MB súbor Server 2003 SP1, kvôli vyextrahovaniu 2 potrebných súborov, ale iná možnosť nie je. Pre slovenskú lokalizáciu je nutné stiahnuť EN verziu !


*
Upozornenie : Vaše PC musí podporovať bootovanie z USB, väčšinou nedôjde k problémom u základných dosiek, ktoré nie sú staršie než 2 roky, prípadne to môže vyriešiť update nového Biosu, ten však musí takúto podporu obsahovať. Rovnako nie je nutná verzia USB 2.0, stačí aj USB 1.1, ale je nutné si uvedomiť, že proces bude omnoho pomalší.

Tip : Ak si nie ste istí, či vaša zákl. doska podporuje bootovanie z Flash disku, vytvorte si pomocou doleuvedenej utility "HP USB Disk Storage Format Tool" spúšťací "DOS startup disk" z vašej záchrannej diskety alebo CD so systémom Windows a nezabudnite si nastaviť správne poradie bootovania v Bios-e. Ak pri pokuse o nabootovanie nedôjde k žiadnej chybe, je podpora USB Flash disku funkčná.Vytvárame USB Flash disk


1). Nainštalujeme, spustíme utilitu HP USB Disk Storage Format Tool a vykonáme formátovanie USB Flash disku.


 

2). Vytvoríme si potrebné súbory pre BartPE alebo reatogoXPE programom PEBuilder s tým rozdielom, že zrušíme voľbu pre tvorbu výsledného ISO súboru.


 

3). Stiahnutý súbor Server 2003 SP1 umiestnime do koreňa disku C:

Ďalej pomocou príkazového riadka (Štart - Spustiť) prevedieme jeho rozbalenie do zložky server2003sp1 príkazom :

C:\WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-
ENU.exe -x:C:\server2003sp1


4).
BartPE : Vytvoríme novú zložku srsp1 (je nutné dodržať presný názov) v priečinku s programom PEBuilder (C:\pebuilder313\srsp1).

ReatogoXPE :
Vytvoríme novú zložku srsp1 (je nutné dodržať presný názov) v priečinku s programom ReatogoXPE (C:\reatogo-313-103a\srsp1). Rovnako je nutné pri verzií ReatogoXPE nakopírovať z programu PEBuilder zložku peinst do priečinka plugin (C:\reatogo-313-103\plugin\peinst). Ak to neurobíte, nebude sa dať bootovací USB Flash disk vytvoriť !


5).
Následne do zložky srsp1 nakopírujeme súbor setupldr.bin (C:\server2003sp1\i386\setupldr.bin). Rovnako do tejto zložky expandujeme súbor ramdisk.sys príkazom z príkazového riadku

pre BartPE :

expand -r c:\server2003sp1\i386\ramdisk.sy_ \pebuilder313\srsp1


a pre ReatogoXPE :

expand -r c:\server2003sp1\i386\ramdisk.sy_ \reatogo-313-103a\srsp1


Týmto získame potrebné 2 súbory a celý priečinok server2003sp1 aj s obsahom môžeme zmazať :o).


6). Obsah zip-súboru pe2usb101.zip nakopírujeme v prípade BartPE do (C:\pebuilder313) a v prípade reatogoXPE (C:\reatogo-313-103a).
Následne si spustíme príkazový riadok a prenesieme súbor pe2usb.cmd do okna príkazového riadku. Týmto spôsobom se nám vytvorí potrebná cesta k súboru, bez toho že by sme ju museli vypisovať ručne alebo použiť tlačidlo Prehľadávať... a dopíšeme písmeno svojho USB Flash disku (v mojom prípade H:).

pre BartPE :

C:\pebuilder313\pe2usb.cmd H:
 

pre ReatogoXPE :

C:\reatogo-313-103a\pe2usb.cmd H:


Následne sa automaticky spustí vytváranie image súboru na USB Flash disku.


 

Po ukončení tejto operácie je USB Flash disk pripravený na použitie.

Craft

© 2005 - 2007 Craft, www.craftcom.net


^ hore ^

<späť<

 

   
         
             

© 2005 - 2007 Craft, craftcom.net
Všechna práva vyhrazena.
Šíření a kopírování textů, obrázků a jiných záznamů je bez předchozího souhlasu zakazáno.