UBCD4Win (sprievodca)
autor : Pavel   www.craftcom.net   (24.6.2006)

slovenský preklad : Marián Hikaník


UBCD4Win, celým názvom Ultimate Boot CD for Windows je balík (nadstavba) prídavných modulov pre BartPE. Používa sa hlavne na servisné účely, ako záchranné CD. Obsahuje výhradne legálny software; výhodou je, že po stiahnutí celého balíčka (133 MB) máme celú kolekciu SW pekne pohromade a všetko je pripravené k okamžitému použitiu. Súčasťou je i (posledná) verzia programu PEBuilder.

Stiahnutie:
UBCD4Win stiahneme pomocou niektorého z odkazov na domovskej stránke projektu.

Inštalácia:
Stiahnutý balíček UBCD4WinV30.exe (súčasná verzia je 3.0) rozbalíme napr. do zložky UBCD4Win umiestnenej v koreňovom priečinku disku C:, tj C:\UBCD4Win (viď druhý obrázok). Najprv potvrdíme súhlas s licenciou (tlačidlom Accept)


Inštaláciu započneme kliknutím na tlačidlo Install


Inštalácia fakticky spočíva v rozbalení balíčka do zvolenej zložky (C:\UBCD4Win).


Vytvorenie UBCD4Win:
Prejdite do zložky zadanej pri inštalácií (C:\UBCD4Win), spustite súbor UBCD4WinBuilder.exe (jedná sa o PEBuilder licencovaný pre UBCD4Win). Potvrďte súhlas s licenciou a nastavte cestu ku zdrojovým súborom WinXP SP2.

* Všimnite si, že po spustení builder-a je nastavený ako predvolený jazyk slovenčina/čeština...


Teraz je všetko pripravené pre vytvorenie výsledného .iso súboru (alebo jeho napálenie na CD/DVD). Jeho obsah možno ovplyvniť výberom prídavných modulov (povoliť/zakázať), tak ako sme zvyknutí pri BartPE i Reatogo.

Pre prvé vytvorenie UBCD4Win odporúčam ponechať východzie nastavenia prídavných modulov a spustiť celý proces tlačidlom Spustiť.

* Neprevádzajte žiadne zmeny v prídavných moduloch „!Critical“ (platí pre WinXP SP2).

* V mojom prípade došlo k 92 chybám, to je spôsobené tým, že sú vyžadované niektoré súbory v komprimovanej podobe (moje zdrojové súbory WinXP SP2 sú dekomprimované, šetrím tým čas pri testovaní BartPE/Reatogo). Ak sa dostanete do podobnej situácie, môžete pokračovať z okna hlavného programu (UBCD4Win PE Builder 3.1.10a) klávesou F5 (Builder – Vytvoriť ISO/CD).

Výsledný .iso súbor má takmer 470 MB.

UBCD4Win obsahuje pomerne unikátnu vlastnosť: podporuje „multiboot“, tj. po nabootovaní z CD sa dostaneme do ponuky, kde sa dá vybrať z niekoľkých možností, okrem samotného UBCD4Win napr. i konzolu pre zotavenie (Recovery console), Memtest, NTFS 4 DOS a ďalšie.

Pozor: Program „Darik's boot and Nuke“ je veľmi nebezpečný nástroj, ktorý nenávratne zmaže dáta zo všetkých diskov ktoré detekuje!


Po nabootovaní sa spustí ako východzí shell Geoshell, pričom ešte predtým máme možnosť si vybrať i iný shell (východzí čas pro výber je len pár sekúnd a za tú dobu sa mi iný vybrať nikdy nepodarilo).


 

Stručné zoznámenie s obsahom:
Nemá zmysel sem vypisovať názvy všetkých aplikácií, stručný výpočet zahŕňa programy z kategórií (len výber): antivírusové programy, napaľovanie CD, diskové nástroje, práca s registrami, zálohovanie a klonovanie, odstránenie spyware, práca s heslami, diagnostické a záťažové aplikácie. Vždy sa jedná o legálny sw, či už freeware alebo verzie určené pre nekomerčné použitie, prípadne obmedzené verzie (shareware).

Bonus: české menu
Ako bonus našim čitateľom ponúkam české menu pre UBCD4Win 3.0, preložil som obsah hlavného menu a názvy podponúk, jednotlivé príkazy som, až na výnimky, neprekladal (väčšinou sa jedná o názvy programov). Pre porovnanie najprv originálne menu a potom jeho česká verzia:

 
* Netvrdím že soem všetko preložil najlepším možným spôsobom :-)

Postup počeštenia:
Po vytvorení UBCD4Win nespúšťajte proces vytvárenia .iso súboru (alebo jeho napaľovania), skopírujte si súbor nu2menuCZ.xml do C:\UBCD4Win\BartPE\PROGRAMS\nu2menu (premenujte pôvodný nu2menu.xml napr. na nu2menuEN.xml) a stiahnutý premenujte na nu2menu.xml.
Teraz pokračujte vo vytváraní .iso súboru alebo jeho napálením na CD. Po nabootovaní budete mať k dispozícií menu v češtine.

* Čeština je plně funkční pro verzi UBCD4Win 3.0. V novějších verzích se již všechny rozdílné položky v menu s programy nemusejí zobrazovat!

Ak potrebujete písať česky (východzia klávesnica je anglická), tak ešte pred spustením takéhoto programu spustite z ponuky Ovládací panel príkaz Klávesnica: jazyk a nastavte češtinu zapísáním „cz“ (bez úvodzoviek) a potvrďte klávesou Enter.

UBCD4Win potrebuje pre úspešné spustenie 128 MB RAM (testované vo VMware pri východzom nastavení, tj. žiadne zmeny v prídavných moduloch), ramdisk sa nastaví „sám“ podľa veľkosti pamäte. Napriek tomu, že je funkčný i na PC s 88 MB RAM, nie je dobré ho na takomto PC prevádzkovať: pri tak malom množstve pamäte reálne hrozí poškodenie dát na disku, ak zlyhá niektorý z programov (pripomínam, že UBCD4Win je určený na záchranu PC).


Mnoho zachránených PC pomocou UBCD4Win praje

Pavel :-)Edit 3.2.2007 
Craft

Po delší době jsem se podíval co je nového u projektu UBCD4win a trochu jej při testování upravil, uvedu zde i několik typů, které se mohou hodit.

Tip č.1:
Trochu jsem upravil vlastní uživatelské nastavení pro přímou podporu CZ klávesnice, použití vlastního obrázku na plochu, přidal možnost rozlišení 1280x1024 32bpp a nastavení našeho časového pásma a výchozí RAM na 64MB. Ostatní nastavení jsem ponechal výchozí. Ke stažení zde a nahradíme tímto souborem původní (C:\UBCD4win\plugin\!Critical\UserSettings). Lze si samozřejmě v souboru User-Settings_default.inf upravit i další vlastní nastavení.

* Pro změnu obrázku na plochu (wallpaper) je nutno vlastní obrázek ve formátu .jpg standardní velikosti (např. 800x600, 1024x768) přejmenovat na vlastni.jpg a vložit do adresáře Wallpaper (C:\UBCD4win\plugin\!Critical\UserSettings\Wallpaper).

Tip č.2:
Pokud chcete využít možnosti předvolby konfigurace net připojení, doporučuji si nejdříve nakonfigurovat vlastní profily pomocí souboru penetcfg-neco.ini v adresáři penetcfg (C:\UBCD4win\plugin\Network\penetcfg). Pokud nevíte jak na vlastní profily, zde je uveden postup.

Edit 14.4.2007  Craft

Z důvodu funkčnosti tohoto Live CD si doporučuji přečíst i tento příspěvek ve fóru.

 

© 2006 - 2007 Pavel Kříž, www.craftcom.net