Formát času
Máš možnost přizpůsobit vzhled data a času podle svého. Napoprvé tě zmate množství písmenek, ale vše je poměrně jednoduché. Konvence odpovídají parametrům PHP funkce strftime a jsou popsány níže. Více informací nalezneš v online dokumentaci PHP na adrese php.net).

Formátovací řetězec rozeznává následující znaky:
  %a - zkrácený název dne
  %A - celý název dne
  %b - zkrácený název měsíce
  %B - celý název měsíce
  %d - den v daném měsíci (01 až 31)
  %D* - stejné jako %m/%d/%y
  %e* - den v daném měsíci (1 až 31)
  %H - hodiny v 24hodinovém vyjádření (00 až 23)
  %I - hodiny v 12hodinovém vyjádření (01 až 12)
  %m - měsíc - číselně (01 až 12)
  %M - minuta - číselně
  %p - buď "am" nebo "pm" v závislosti na aktuálním čase
  %R* - čas v 24hodinové notaci
  %S - sekundy jako desetinné číslo
  %T* - aktuální čas, ekvivalent zápisu %H:%M:%S
  %y - rok dvouciferně (00 až 99)
  %Y - rok čtyřciferně
  %Z - časové pásmo, název nebo zkratka
  %% - znak '%'

* Nefunguje na serverech založených na Windows.


Zavřít okno